Reisdocumenten voor Turkije


Sinds 1 januari 2015 is de regelgeving van de geldigheidsduur paspoort en ID kaart aangepast. Als Nederlandse vakantieganger dient u per 1 januari 2015 in het bezit te zijn van een paspoort of ID kaart die na afloop van de visumperiode nog minimaal 60 dagen geldig is. Het visum is 6 maanden geldig. Na deze 6 maanden moet uw paspoort dus nog 60 dagen geldig zijn. Deze regelgeving geldt zowel voor het reguliere visum als voor het e-visum. 

Indien u een andere nationaliteit hebt dan de Nederlandse kunt u bij de desbetreffende ambassade informeren welke documenten u nodig hebt. Volgens de reisvoorwaarden bent u immers als klant zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste en benodigde documenten. Alle financiële consequenties van het niet hebben van de vereiste reisdocumenten zijn voor eigen rekening.

Voor alle vragen over reisdocumenten en visa kunt u terecht bij het Turks Nationaal Verkeersbureau in Den Haag. Telefoonnummer 070 346 99 98