Disclaimer
Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Turkije.nl is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Turkije.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van onze website dan wel een tijdelijke onmogelijkheid om onze website te raadplegen. Turkije.nl kan u dan ook geen garantie geven dat onze website ten alle tijden werkt zonder gebreken of dat onze website en servers vrij zijn van onjuistheden in welke vorm dan ook.

De uitgebreide vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.

Zorgvuldigheid website / aansprakelijkheid
De website, turkije.nl, en alle hierop aanwezige informatie is met de uiterste zorg samengesteld. Wij hechten veel waarde aan het onderhoud, de actualiteit, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gegevens op de Turkije.nl website. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen onjuistheden of onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Alle gepubliceerde informatie op deze site is onder voorbehoud van type en drukfouten. Turkije.nl aanvaart echter geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen dan wel schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie. Uiteraard zullen wij, zodra een fout of onvolledigheid wordt bemerkt, deze verbeteren. Turkije.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op onze website dan wel op het aanbod.

Send Whatsapp Message