Zeker op reis met TURKIJE.nl. U kunt gegarandeerd veilig boeken want TURKIJE.nl is lid van Garantiefonds TGCR. Indien een deelnemer van Garantiefonds TGCR in financieel onvermogen komt te verkeren voldoet dit fonds aan de verplichtingen zoals deze voortvloeit uit de wet, meer in bijzonder artikel 7:513a BW hetgeen betekent dat; hetzij de reissom wordt geheel terugbetaald indien de reis nog niet is genoten, hetzij de reissom wordt gedeeltelijk terugbetaald indien de reis deels is genoten, hetzij de verplichtingen worden door een andere deelnemer overgenomen e.e.a. volgens de voorwaarden zoals u die op de website kunt raadplegen. Onze dekking ziet derhalve dan ook toe op de aangeboden Corona voucher althans voor de duur dat deze geldig is.

 

Send Whatsapp Message